BILD-SMIDA™ och SAMLA

Sök fyndort

I BILD-SMIDA kan man göra sökningar på mineral i en viss gruva. T.ex. kan man, om man har ett okänt mineral från en fyndort, välja den fyndorten och söka på t.ex färg och förekomstsätt och på så sätt kanske kunna identifiera sitt okända mineral. I bilden ser man vilka urvalsmöjligheter man har.

I detta exempelt har vi tittat efter röda mineral i Harstigsgruvan.