BILD-SMIDA™ och SAMLA

Kemisk tillhörighet och mineralgrupper

Mineral kan delas upp i flera grupperingar. I BILD-SMIDA har vi två varianter, dels efter kemisk tillhörighet och efter namngivna mineralgrupper. Man kan gå in i dessa formulär och söka reda på ett mineral, eller en grupp.

Bilden nedan visar formuläret för kemisk tillhörighet, där mineralet orpiment har sökts fram.

Har man valt ett mineral ur listan, får man gruppen markerad. Hela gruppen laddas in och alla mineral som är närmast besläktade inom gruppen blir med fet stil, varav det sökta mineralet blir blått.

Formuläret för mineralgrupper ser ut på följande sätt. Här har vi sökt på almandin.