BILD-SMIDA™ och SAMLA

Litteratur

I BILD-SMIDA kan man söka rätt på vilken litteratur som finns publicerad för ett visst mineral eller en viss fyndplats. Programmet tar upp referenser för svenska mineral och fyndplatser. Det går bra att söka efter en viss tidskrift, ett visst mineral eller valfritt kombinerade sökvillkor. I bilden ser man vilka urvalsvillkor man kan ställa. Vi har även lagt in litteraturreferenser till vissa klubbtidningar.

I exemplet så har vi sökt efter publikationer fr.o.m 1980 och framåt.