BILD-SMIDA™ och SAMLA

Mineraldata med sökfunktioner

På denna sida i programmet kan man få fram all data om mineralen. Man kan klicka på lämplig knapp;
Kemisk tillhörighet, Mineralgrupp, Mineraldata, Fyndplatser, Ordbok eller Litteraturreferenser för att få fram information om det mineral som är markerat. I BILD-SMIDA finns data om alla världens mineral med. Listan är uppdaterad t.o.m april 2007.

Mineral som uppfyller vissa sökvillkor kan sorteras fram. Programmet har full träffsäkerhet på grundämnena, det går att kombinera sökvillkoren så att man får ut mineral med t.ex. en viss hårdhet, viss densitet och färg.

Sökformuläret ser ut på följande sätt:

I listan får man upp alla de mineral som uppfyller alla villkor man fyllt i. Med knappen kommer man åt mineraldata, se översta bilden.